fbpx

SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI

(Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh)

Hiển thị tất cả 4 sản phẩm

SẢN PHẨM MỚI
GIẢM GIÁ
SẢN PHẨM BÁN CHẠY

Đông trùng hạ thảo nguyên con thể khô (hộp 3 lọ)

Đông trùng hạ thảo nguyên con thể khô (hộp 3 lọ)
Giá bán: 3,900,000 VND

Giá bán: 3,900,000 VNDMua hàng

Đông trùng hạ thảo nguyên con thể khô (hộp 3 lọ)

Đông trùng hạ thảo nguyên con thể khô (hộp 3 lọ)
Giá bán: 3,900,000 VND

Giá bán: 3,900,000 VNDMua hàng

Đông trùng hạ thảo nguyên con thể khô (hộp 5 lọ)

Đông trùng hạ thảo nguyên con thể khô (hộp 5 lọ)
Giá bán: 6,400,000 VND

Giá bán: 6,400,000 VNDMua hàng

Đông trùng hạ thảo nguyên con thể khô (hộp 5 lọ)

Đông trùng hạ thảo nguyên con thể khô (hộp 5 lọ)
Giá bán: 6,400,000 VND

Giá bán: 6,400,000 VNDMua hàng

Đông trùng hạ thảo quả thể sấy đối lưu

Đông trùng hạ thảo quả thể sấy đối lưu
Giá bán: 1,490,000 VND

Giá bán: 1,490,000 VNDMua hàng

Đông trùng hạ thảo quả thể sấy đối lưu

Đông trùng hạ thảo quả thể sấy đối lưu
Giá bán: 1,490,000 VND

Giá bán: 1,490,000 VNDMua hàng

Đông trùng hạ thảo quả thể khô sấy lạnh

Đông trùng hạ thảo quả thể khô sấy lạnh
Giá bán: 3,300,000 VND

Giá bán: 3,300,000 VNDMua hàng

Đông trùng hạ thảo quả thể khô sấy lạnh

Đông trùng hạ thảo quả thể khô sấy lạnh
Giá bán: 3,300,000 VND

Giá bán: 3,300,000 VNDMua hàng