fbpx

SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI

(Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh)

Hiển thị tất cả 3 sản phẩm

SẢN PHẨM MỚI
GIẢM GIÁ
SẢN PHẨM BÁN CHẠY

Đông trùng hạ thảo nguyên con thể tươi

Đông trùng hạ thảo nguyên con thể tươi
Giá bán: 8,000,000 VND

Giá bán: 8,000,000 VNDMua hàng

Đông trùng hạ thảo nguyên con thể tươi

Đông trùng hạ thảo nguyên con thể tươi
Giá bán: 8,000,000 VND

Giá bán: 8,000,000 VNDMua hàng

Đông trùng hạ thảo quả thể tươi

Đông trùng hạ thảo quả thể tươi
Giá bán: 2,000,000 VND

Giá bán: 2,000,000 VNDMua hàng

Đông trùng hạ thảo quả thể tươi

Đông trùng hạ thảo quả thể tươi
Giá bán: 2,000,000 VND

Giá bán: 2,000,000 VNDMua hàng

Đông trùng hạ thảo nguyên hộp nuôi cấy

Đông trùng hạ thảo nguyên hộp nuôi cấy
Giá bán: 400,000 VND

Giá bán: 400,000 VNDMua hàng

Đông trùng hạ thảo nguyên hộp nuôi cấy

Đông trùng hạ thảo nguyên hộp nuôi cấy
Giá bán: 400,000 VND

Giá bán: 400,000 VNDMua hàng