fbpx

SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI

(Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh)

Hiển thị tất cả 10 sản phẩm

SẢN PHẨM MỚI
GIẢM GIÁ
SẢN PHẨM BÁN CHẠY

Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ viên nang đông trùng hạ thảo Banikha

Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ viên nang đông trùng hạ thảo Banikha
Giá bán: 750,000 VND

Giá bán: 750,000 VNDMua hàng

Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ viên nang đông trùng hạ thảo Banikha

Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ viên nang đông trùng hạ thảo Banikha
Giá bán: 750,000 VND

Giá bán: 750,000 VNDMua hàng

Viên bổ phế Banikha

Viên bổ phế Banikha
Giá bán: 900,000 VND

Giá bán: 900,000 VNDMua hàng

Viên bổ phế Banikha

Viên bổ phế Banikha
Giá bán: 900,000 VND

Giá bán: 900,000 VNDMua hàng

Viên bổ thận Banikha

Viên bổ thận Banikha
Giá bán: 950,000 VND

Giá bán: 950,000 VNDMua hàng

Viên bổ thận Banikha

Viên bổ thận Banikha
Giá bán: 950,000 VND

Giá bán: 950,000 VNDMua hàng

Đông trùng hạ thảo nguyên con thể khô (hộp 3 lọ)

Đông trùng hạ thảo nguyên con thể khô (hộp 3 lọ)
Giá bán: 3,900,000 VND

Giá bán: 3,900,000 VNDMua hàng

Đông trùng hạ thảo nguyên con thể khô (hộp 3 lọ)

Đông trùng hạ thảo nguyên con thể khô (hộp 3 lọ)
Giá bán: 3,900,000 VND

Giá bán: 3,900,000 VNDMua hàng

Đông trùng hạ thảo nguyên con thể khô (hộp 5 lọ)

Đông trùng hạ thảo nguyên con thể khô (hộp 5 lọ)
Giá bán: 6,400,000 VND

Giá bán: 6,400,000 VNDMua hàng

Đông trùng hạ thảo nguyên con thể khô (hộp 5 lọ)

Đông trùng hạ thảo nguyên con thể khô (hộp 5 lọ)
Giá bán: 6,400,000 VND

Giá bán: 6,400,000 VNDMua hàng

Đông trùng hạ thảo quả thể sấy đối lưu

Đông trùng hạ thảo quả thể sấy đối lưu
Giá bán: 1,490,000 VND

Giá bán: 1,490,000 VNDMua hàng

Đông trùng hạ thảo quả thể sấy đối lưu

Đông trùng hạ thảo quả thể sấy đối lưu
Giá bán: 1,490,000 VND

Giá bán: 1,490,000 VNDMua hàng

Đông trùng hạ thảo quả thể khô sấy lạnh

Đông trùng hạ thảo quả thể khô sấy lạnh
Giá bán: 3,300,000 VND

Giá bán: 3,300,000 VNDMua hàng

Đông trùng hạ thảo quả thể khô sấy lạnh

Đông trùng hạ thảo quả thể khô sấy lạnh
Giá bán: 3,300,000 VND

Giá bán: 3,300,000 VNDMua hàng

Đông trùng hạ thảo nguyên con thể tươi

Đông trùng hạ thảo nguyên con thể tươi
Giá bán: 8,000,000 VND

Giá bán: 8,000,000 VNDMua hàng

Đông trùng hạ thảo nguyên con thể tươi

Đông trùng hạ thảo nguyên con thể tươi
Giá bán: 8,000,000 VND

Giá bán: 8,000,000 VNDMua hàng

Đông trùng hạ thảo quả thể tươi

Đông trùng hạ thảo quả thể tươi
Giá bán: 2,000,000 VND

Giá bán: 2,000,000 VNDMua hàng

Đông trùng hạ thảo quả thể tươi

Đông trùng hạ thảo quả thể tươi
Giá bán: 2,000,000 VND

Giá bán: 2,000,000 VNDMua hàng

Đông trùng hạ thảo nguyên hộp nuôi cấy

Đông trùng hạ thảo nguyên hộp nuôi cấy
Giá bán: 400,000 VND

Giá bán: 400,000 VNDMua hàng

Đông trùng hạ thảo nguyên hộp nuôi cấy

Đông trùng hạ thảo nguyên hộp nuôi cấy
Giá bán: 400,000 VND

Giá bán: 400,000 VNDMua hàng