Chúng tôi với bề dày truyền thống và ước vọng vươn tầm ra thế giới với TẦM NHÌN – SỨ MỆNH rõ ràng, tạo dựng GIÁ TRỊ CỐT LÕI.

 TẦM NHÌN

  • Thiên Phúc là tập đoàn Nông Nghiệp Công Nghệ Cao số 1 Đông Nam Á

SỨ MỆNH

  • Đem lại sức khỏe cho cộng đồng bằng nguồn dược liệu Việt

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

  • Con người là nền tảng cho sự phát triển.
  • Trách nhiệm, hợp tác, sẻ chia là nguyên tắc cho bền vững.
  • Bí quyết công nghệ là lợi thế cạnh tranh.
  • Cùng thịnh vượng là phương châm trong hợp tác.
  • Lợi ích cộng đồng là khởi đầu và kết thúc của mọi hành động.