[Kinh Tế và Dự Báo] Đổi mới công nghệ là điều kiện tiên quyết nâng cao chất lượng Đông trùng hạ thảo

Theo Công ty cổ phần Dược thảo Thiên Phúc, đổi mới công nghệ là điều kiện tiên quyết nâng cao chất lượng sản phẩm Đông trùng hạ thảo của Công ty.

Cái khó…

Theo Công ty cổ phần Dược thảo Thiên Phúc, C.militaris hiện được sử dụng như nguồn Đông trùng hạ thảo có thể nuôi cấy nhân tạo để thu sinh khối và tạo quả thể, đáp ứng nhu cầu sử dụng ngày càng gia tăng trong nước và trên thế giới với chi phí hợp lý.

Công nghệ sản xuất giống C.militaris tại Việt Nam vào thời gian đầu đến nay, nếu không chủ động được nguồn giống phải sử dụng các chủng giống cấp 2 từ nước ngoài đưa vào Việt Nam bằng con đường chính thức hoặc không chính thức, chất lượng giống không đảm bảo. Điều này ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng sinh trưởng, phát triển, năng suất và chất lượng của quả thể nuôi cấy được.

Đổi mới công nghệ là điều kiện tiên quyết nâng cao chất lượng Đông trùng hạ thảo
Công ty Thiên Phúc bắt nuôi trồng Đông trùng hạ thảo thử nghiệm trong giai đoạn (2010-2012). Ảnh: Công ty Thiên Phúc

Tiến hành nuôi trồng Đông trùng hạ thảo thử nghiệm trong giai đoạn (2010-2012), Công ty Thiên Phúc bắt đầu triển khai nghiên cứu nuôi trồng Đông trùng hạ thảo từ nguồn giống Cordyceps militaris mua được từ nước ngoài, thử nghiệm phân lập giống, xác định các thành phần tạo cơ chất và tiến hành nuôi trồng theo dõi kết quả trong phòng thí nghiệm. Đây là giai đoạn khó khăn nhất của Công ty…

Sau 2 năm (2013 – 2014) thực hiện dự án sản xuất thử nghiệm “Hoàn thiện công nghệ sản xuất quả thể Cordyceps militaris trên nguồn cơ chất tổng hợp quy mô công nghiệp” thông qua sự hỗ trợ của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, Công ty cổ phần Dược thảo Thiên Phúc đã thực hiện chọn lọc giống phù hợp và xây dựng được 3 quy trình: Bảo quản giống gốc C. militaris; Nhân giống cấp I và Nhân giống cấp II.

…ló cái khôn

Công nghệ được nghiên cứu ứng dụng để tạo ra sản phẩm là giống C. militaris từ kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tại Việt Nam, giúp chúng ta hoàn toàn tự chủ được nguồn giống trong nước, thay thế nguồn giống hiện phải hoàn toàn nhập khẩu từ nước ngoài, đảm bảo sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp sản xuất C.militaris tại Việt Nam. Về công nghệ nuôi trồng tạo quả thể C.militaris, Công ty Thiên Phúc có được quy trình sản xuất quả thể ổn định ở quy mô lớn nhất Việt Nam, đạt 100 kg quả thể/mẻ, đồng thời cũng xây dựng được mô hình trồng nấm C.militaris với sản lượng 200kg/mẻ quả thể…

Công ty Thiên Phúc đã chú trọng xây dựng nguồn nhân lực khoa học, từng bước tiếp nhận và đào tạo, mời chuyên gia tư vấn, đào tạo, tăng cường hợp tác với các nhà khoa học thuộc các tổ chức khoa học, công nghệ trong nước và quốc tế. Nguồn tài chính cho hoạt động khoa học và công nghệ bao gồm nguồn kinh phí của Công ty, nguồn hỗ trợ của ngân sách nhà nước và nguồn khác.

Năm 2017, Công ty đã đề xuất nhiệm vụ đổi mới công nghệ với Quỹ Đổi mới Công nghệ quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ. Nhờ đó, Dự án: “Hoàn thiện, nâng cấp quy trình sản xuất và phát triển sản phẩm bảo vệ sức khỏe có chứa Cordyceps militaris”, có thời gian thực hiện trong 3 năm (11/2017-11/2020) được Quỹ Đổi mới Công nghệ quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt vào giao Công ty Thiên Phúc chủ trì thực hiện. Các nội dung đổi mới công nghệ được Quỹ phê duyệt hỗ trợ một phần kinh phí bao gồm: nghiên cứu làm chủ công nghệ sản xuất giống Cordyceps militaris; hoàn thiện quy trình nuôi trồng Đông trùng hạ thảo quy mô 500 kg quả thể/mẻ, nghiên cứu quy trình chiết suất cao định chuẩn Đông trùng hạ thảo và nghiên cứu bào chế thực phẩm bảo vệ sức khỏe có chứa Đông trùng hạ thảo Cordyceps militaris.

Qua gần 5 năm phát triển từ những nghiên cứu đầu tiên, Công ty Thiên Phúc đã đạt nhiều thành tựu và ngày càng khẳng định chất lượng sản phẩm, thương hiệu với người tiêu dùng cả nước. Có được thành công này, theo Công ty Thiên Phúc, đổi mới công nghệ là điều kiện tiên quyết nâng cao chất lượng sản phẩm Đông trùng hạ thảo của Công ty. Sản lượng nấm quả thể tươi tăng lên 8 lần trong 5 năm (2015-2020); số lượng sản phẩm thương mại đã tăng từ 8 sản phẩm năm 2014 lên 13 sản phẩm vào năm 2020. Hàm lượng Cordycepin tăng từ 0,37 mg/g dược liệu khô từ năm đầu nuôi trồng đạt 6 mg/g dược liệu khô. Đổi mới công nghệ đã đem lại nhiều giá trị to lớn về mặt kinh tế, xã hội…

Theo Kinh Tế và Dự Báo (https://kinhtevadubao.vn/doi-moi-cong-nghe-la-dieu-kien-tien-quyet-nang-cao-chat-luong-dong-trung-ha-thao-20529.html)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *