Đổi mới công nghệ sản xuất Đông trùng hạ thảo và phát triển công nghệ sản xuất một số sản phẩm chức năng từ Cordyceps Militaris

Bắt đầu từ năm 2016 và được thực hiện trong vòng 4 năm, dự án “Đổi mới công nghệ sản xuất Đông trùng hạ thảo và phát triển công nghệ sản xuất một số sản phẩm chức năng từ Cordyceps Militaris” hứa hẹn sẽ tạo ra nguồn sản phẩm chất lượng với chi phí hợp lý nhất. 

Thông tin chi tiết về dự án như sau

Tên dự án: Đổi mới công nghệ sản xuất Đông trùng hạ thảo và phát triển công nghệ sản xuất một số sản phẩm chức năng từ Cordyceps Militaris

Thời gian thực hiện: 4 năm (từ 2016 – 2019)

Cơ quan quản lý dự án: Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia – Bộ Khoa học và Công nghệ

Các bên phối hợp:

Viện vi sinh vật và Công nghệ sinh học, Đại học Quốc gia Hà Nội

Viện Công nghệ Môi trường – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Viện Hoá học Công nghiệp Việt Nam

Công ty Cổ phần Nam dược

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *