Dược thảo Thiên Phúc tham dự Hội nghị Tìm hiểu thị trường Halal Singapore và kết nối giao thương Việt Nam – Singapore

Sáng 17/8, tại Singapore đã diễn ra Hội nghị tìm hiểu thị trường Halal Singapore và kết nối doanh nghiệp Việt Nam- Singapore.
Hội nghị do Thương vụ Việt Nam tại Singapore và Sở Công Thương Hà Nội đồng chủ trì, phối hợp với Warees Hala Pte Ltd tổ chức nhằm giúp các doanh nghiệp Việt Nam hiểu rõ hơn toàn cảnh thị trường Halal Singapore và các điều kiện tiêu chuẩn để cấp chứng chỉ Halal tại Singapore.
Dưới đây là những hình ảnh hoạt động của Dược thảo Thiên Phúc tại Hội nghị tìm hiểu thị trường Halal Singapore và kết nối doanh nghiệp Việt Nam- Singapore.
𝐇𝐨̣̂𝐢 𝐧𝐠𝐡𝐢̣ 𝐓𝐢̀𝐦 𝐡𝐢𝐞̂̉𝐮 𝐓𝐡𝐢̣ 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐇𝐚𝐥𝐚𝐥 𝐒𝐢𝐧𝐠𝐚𝐩𝐨𝐫𝐞 𝐯𝐚̀ 𝐤𝐞̂́𝐭 𝐧𝐨̂́𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐨 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐝𝐨𝐚𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦 – 𝐒𝐢𝐧𝐠𝐚𝐩𝐨𝐫𝐞
𝐇𝐨̣̂𝐢 𝐧𝐠𝐡𝐢̣ 𝐓𝐢̀𝐦 𝐡𝐢𝐞̂̉𝐮 𝐓𝐡𝐢̣ 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐇𝐚𝐥𝐚𝐥 𝐒𝐢𝐧𝐠𝐚𝐩𝐨𝐫𝐞 𝐯𝐚̀ 𝐤𝐞̂́𝐭 𝐧𝐨̂́𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐨 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐝𝐨𝐚𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦 – 𝐒𝐢𝐧𝐠𝐚𝐩𝐨𝐫𝐞
𝐇𝐨̣̂𝐢 𝐧𝐠𝐡𝐢̣ 𝐓𝐢̀𝐦 𝐡𝐢𝐞̂̉𝐮 𝐓𝐡𝐢̣ 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐇𝐚𝐥𝐚𝐥 𝐒𝐢𝐧𝐠𝐚𝐩𝐨𝐫𝐞 𝐯𝐚̀ 𝐤𝐞̂́𝐭 𝐧𝐨̂́𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐨 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐝𝐨𝐚𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦 – 𝐒𝐢𝐧𝐠𝐚𝐩𝐨𝐫𝐞

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THẢO THIÊN PHÚC

VPGD: Số 740 Quang Trung, La Khê, Hà Đông, Hà Nội

Khu nuôi trồng: BL – 84 khu quy hoạch Yersin – P.9 – TP. Đà Lạt

Hotline: 0916 33 1080

Email: admin@duocthaothienphuc.vn

Showroom và đại lý: http://duocthaothienphuc.vn/dai-ly-c25

Đăng ký CTV và Đại lý: admin@duocthaothienphuc.vn

Facebook: https://www.facebook.com/duocthaothienphucglobal

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *