Tag Archives: banikha

Những loại thảo dược nào tốt cho phổi hậu Covid?

Việc chăm sóc sức khoẻ, đặc biệt là chăm sóc phổi hậu Covid được rất...

Nghiên cứu tác dụng tăng lực của Viên nang cứng Banikha trên thực nghiệm

Phạm Thị Vân Anh, Nguyễn Thị Hồng Gấm, Nguyễn Thị Thanh Loan Trường Đại học...