Tag Archives: Nghị quyết số 09-NQ/TU

Thiên Phúc tham dự hội nghị gặp mặt, biểu dương chủ doanh nghiệp xuất sắc

Ngày 4/10 vừa qua, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức hội nghị gặp mặt,...