Tag Archives: biến chứng tiểu đường

Có thể làm chậm biến chứng phù hoàng điểm do bệnh tiểu đường hay không?

Phù hoàng điểm được xem là một trong những biến chứng thường gặp nhất ở...