Tag Archives: biến chứng về mắt

Biến chứng nguy hiểm về mắt ở người tiểu đường: Phòng ngừa bằng cách nào?

Một trong những biến chứng tiến triển âm thầm nhưng rất nguy hại mà nhiều...