Tag Archives: đông trùng

Cảnh giác Đông trùng hạ thảo giả nhãn hiệu Thiên Phúc: Làm thế nào để nhận biết

Trong thời gian gần đây, có nhiều đơn vị đã làm giả nhãn hiệu Đông...

27/2, nhìn lại chặng đường đưa Đông trùng hạ thảo vào các bài thuốc chữa bệnh cho người Việt

Đã từng có khoảng thời gian, người bệnh phải chi tới vài trăm, thậm chí...