Tag Archives: Hội thảo “Đông Trùng Hạ Thảo và ứng dụng trong điều trị bệnh”

Những hình ảnh ấn tượng tại Hội thảo “Đông Trùng Hạ Thảo và ứng dụng trong điều trị bệnh” tại Quảng Ngãi

Ngày 9/1/2019, Dược thảo Thiên Phúc đã phối hợp với Công Ty TNHH MTV Việt...