Tag Archives: nguy cơ tiền tiểu đường

Cảnh báo tiền tiểu đường: Những yếu tố làm tăng nguy cơ

Theo kết quả nghiên cứu, có đến 37% người mắc tiền tiểu đường có nguy...