Tag Archives: tiền tiểu đường

Cảnh báo tiền tiểu đường: Những yếu tố làm tăng nguy cơ

Theo kết quả nghiên cứu, có đến 37% người mắc tiền tiểu đường có nguy...

Người tiền tiểu đường nên ăn uống, sinh hoạt như thế nào để không chuyển thành tiểu đường?

Tiền tiểu đường là dấu hiệu cảnh báo bạn có thể mắc bệnh tiểu đường...

Tiền tiểu đường: Nhận thức sớm giúp tăng hiệu quả điều trị bệnh

Theo kết quả nghiên cứu, có đến 50% bệnh nhân tiền tiểu đường có nguy...